„Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze – Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Krzywcza na dzień 7 października 2022 r.

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji (dane na dzień 07.10.2022 r. dot. Gminy Krzywcza):...

10 października 2022

Informacja o Programie Czyste Powietrze i korzyściach z udziału w nim

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze funkcjonuje w Urzędzie Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37 – 755 Krzywcza. Informacje na temat Programu można uzyskać codziennie od godz. 7.00 do 14.00. konsultacje indywidualne (pokój nr 8...

10 października 2022

Efektywność energetyczna budynków

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku...

9 sierpnia 2022

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00