Gmina krzywcza

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji w Gminie Krzywcza (dane na dzień 31.03.2023 r.):

KPO PCZP

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji w Gminie Krzywcza (dane na dzień 31.03.2023 r.):

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 78

– liczba zawartych umów o dofinansowanie: 66

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 36

– sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 612 674,70

Skip to content