Gmina krzywcza

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji w Gminie Krzywcza (dane na dzień 31.12.2023 r.):

logo Krajowego Planu Odbudowy, Flaga Polski biało-czerwona z napisem Rzeczypospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej z napisem Sfinansowano przez Unię Europejską NextGenerationEU, oraz logo czystego powietrza z napisemczyste powietrze zdrowy wybór

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 181

– liczba zawartych umów o dofinansowanie: 145

– przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone): 51,      
kwota wypłaconych dotacji: 1 168 500,25 zł,

– przedsięwzięcia zrealizowane (umowy częściowo i w całości zrealizowane): 97,

kwota wypłaconych dotacji: 3 131 090,10 zł.

Skip to content