Gmina krzywcza

Dane statystyczne

Dane statystyczne na 29.07.2016 r.

Gmina Krzywcza to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
Siedzibą gminy Krzywcza jest miejscowość Krzywcza, w której znajduje się jej Urząd.

Gmina Krzywcza ma obszar 9 498 ha,
w tym:

   • użytki rolne: 4 048 ha, tj. 42,62% ogólnej powierzchni gminy,
   • użytki leśne: 4 884 ha, tj. 51,42% ogólnej powierzchni gminy,
   • grunty zabudowane i zurbanizowane: 282 ha, tj. 2,97% ogólnej powierzchni gminy,
   • grunty pod wodami: 261 ha, tj. 2,75% ogólnej powierzchni gminy,
   • użytki ekologiczne: 2 ha, tj. 0,02% ogólnej powierzchni gminy,
   • nieużytki: 21 ha, tj. 0,22% ogólnej powierzchni gminy.

 

Demografia

Liczba stałych mieszkańców gminy Krzywcza

  •   Ogółem Kobiety Mężczyźni
   osób % osób % osób %
   1 2 3 4 5 6 7
   Gmina Krzywcza 5 025 100,00 2 454 48,84 2 571 51,16
   w tym:
   Babice 892 17,75 429 17,48 463 18,01
   Reczpol 780 15,52 381 15,53 399 15,52
   Bachów 756 15,04 371 15,12 385 14,98
   Ruszelczyce 618 12,30 290 11,82 328 12,76
   Krzywcza 506 10,07 247 10,07 259 10,07
   Wola Krzywiecka 495 9,96 237 9,66 258 10,04
   Skopów 486 9,85 250 10,19 236 9,18
   Średnia 251 5,00 128 5,22 123 4,78
   Chyrzyna 134 2,67 65 2,65 69 2,68
   Kupna 107 2,13 56 2,28 51 1,98

 

Liczba czasowych mieszkańców gminy Krzywcza

  •   Ogółem Kobiety Mężczyźni
   osób % osób % osób %
   1 2 3 4 5 6 7
   Gmina Krzywcza 51 100,00 24 47,06 27 52,94
   w tym:
   Reczpol 15 21,41 6 25,00 9 33,34
   Ruszelczyce 6 11,76 3 12,50 3 11,11
   Skopów 6 11,76 3 12,50 3 11,11
   Wola Krzywiecka 6 11,76 3 12,50 3 11,11
   Babice 4 7,84 4 16,66 0 0,00
   Bachów 4 7,84 3 12,50 1 3,70
   Chyrzyna 3 5,88 1 4,17 2 7,41
   Krzywcza 3 5,88 1 4,17 2 7,41
   Kupna 3 5,88 0 0,00 3 11,11
   Średnia 1 1,96 0 0,00 1 3,70

 

Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe:

  •   Ogółem Kobiety Mężczyźni
   1 2 3 4
   Ogółem 5 025 2 454 2 571
   w tym:
   poniżej 18 lat 945 442 503
   18-60 lat 3 142 1 488 1 654
   pow. 60 lat 938 524 414

 

Najwięcej mieszkańców, bo aż 892, zamieszkuje miejscowość Babice, co stanowi 17,75% ogółu mieszkańców gminy Krzywcza.
Gęstość zaludnienia gminy Krzywcza wynosi: 52,91 mieszk./km2.
Gmina Krzywcza pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z najmniejszych gmin powiatu przemyskiego zajmuje 7,83% powierzchni powiatu, co plasuje ją na 7 pozycję w powiecie.
Pod względem liczby mieszkańców gmina Krzywcza należy do najmniejszych gmin powiatu zajmując aktualnie 8 pozycję. Natomiast pod względem gęstości zaludnienia plasuje się na 6 miejscu w powiecie.

 

Urodzenia i zgony

  •   Urodzenia Zgony
   2015 rok 01.01-29.07.2016 2015 rok 01.01-29.07.2016
   Gmina Krzywcza 56 28 42 19
   w tym:
   Babice 9 (m3-k6)
   6 7
   3
   Bachów 8 (m7-k1) 5 6
   2
   Chyrzyna 2 (m2-k0)
   0 1 0
   Krzywcza 5 (m3-k2)
   0 1 4
   Kupna 3 (m0-k3)
   0 0 1
   Reczpol 9 (m7-k2)
   6 8 3
   Ruszelczyce 8 (m4-k4)
   3 6
   1
   Skopów 3 (m1-k2)
   1 4
   2
   Średnia 3 (m2-k1)
   2 4 2
   Wola Krzywiecka 6 (m4-k2)
   5 5 1

 

Najstarsze żyjące osoby z terenu gminy Krzywcza:

  • L.p. Miejscowość Rok urodzenia
   Kobieta Mężczyzna
   1. Babice 1919  
   2. Wola Krzywiecka   1921
   3. Krzywcza 1922  
   4. Skopów
   1922  
   5. Wola Krzywiecka   1922
   6. Reczpol 1922  
   7. Skopów 1923  
   8. Bachów   1923
   9. Skopów 1924  
   10. Ruszelczyce
   1925  

 

Małżonkowie z najdłuższym pożyciem małżeńskim:

  • L.p. Miejscowość staż Rok zawarcia związku małżeńskiego
   1. Bachów 63 1953
   2. Bachów 63 1953
   3. Babice 62 1954
   4. Bachów 62 1954
   5. Bachów 62 1954
   6. Skopów 62 1954
   7. Babice 62 1954
   8. Skopów 61 1955
   9.
   10.

 

Opacowano na podstawie danych z ewidencji ludności gminy Krzywcza. Stan na dzień 29.07.2016 r.

Gmina Krzywcza to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
Siedzibą gminy Krzywcza jest miejscowość Krzywcza, w której znajduje się jej Urząd.

Według najnowszych danych na dzień 30.06.2013 r. gmina Krzywcza ma obszar 9 498 ha,
w tym:

   • użytki rolne: 4 048 ha, tj. 42,62% ogólnej powierzchni gminy,
   • użytki leśne: 4 884 ha, tj. 51,42% ogólnej powierzchni gminy,
   • grunty zabudowane i zurbanizowane: 282 ha, tj. 2,97% ogólnej powierzchni gminy,
   • grunty pod wodami: 261 ha, tj. 2,75% ogólnej powierzchni gminy,
   • użytki ekologiczne: 2 ha, tj. 0,02% ogólnej powierzchni gminy,
   • nieużytki: 21 ha, tj. 0,22% ogólnej powierzchni gminy.

 

Demografia

Liczba ludności gminy Krzywcza

  •   Ogółem Kobiety Mężczyźni
   osób % osób % osób %
   1 2 3 4 5 6 7
   Gmina Krzywcza 5 070 100,00 2 497 49,25 2 573 50,75
   w tym:
   Babice 885 17,46 427 17,10 458 17,80
   Reczpol 782 15,42 386 15,46 396 15,39
   Bachów 761 15,01 379 15,18 382 14,85
   Ruszelczyce 620 12,23 293 11,74 327 12,71
   Wola Krzywiecka 510 10,06 245 9,81 265 10,30
   Krzywcza 505 9,96 251 10,05 254 9,87
   Skopów 496 9,78 254 10,17 242 9,40
   Średnia 260 5,13 133 5,33 127 4,94
   Chyrzyna 144 2,84 74 2,96 70 2,72
   Kupna 107 2,11 55 2,20 52 2,02

 

Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe:

  •   Ogółem Kobiety Mężczyźni
   1 2 3 4
   Ogółem 5 070 2497 2 573
   w tym:
   poniżej 18 lat 1 016 490 526
   18-60 lat 3 180 1 511 1 669
   pow. 60 lat 874 496 378

 

Najwięcej mieszkańców, bo aż 885, zamieszkuje miejscowość Babice, co stanowi 17,45% ogółu mieszkańców gminy Krzywcza.
Gęstość zaludnienia gminy Krzywcza wynosi: 53,38 mieszk./km2.
Gmina Krzywcza pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z najmniejszych gmin powiatu przemyskiego zajmuje 7,83% powierzchni powiatu, co plasuje ją na 7 pozycję w powiecie.
Pod względem liczby mieszkańców gmina Krzywcza należy do najmniejszych gmin powiatu zajmując aktualnie 8 pozycję. Natomiast pod względem gęstości zaludnienia plasuje się na 6 miejscu w powiecie.

 

Urodzenia i zgony

  •   Urodzenia Zgony
   2012 rok 01.01-30.06.2013 2012 rok 01.01-30.06.2013
   Gmina Krzywcza 57 25 51 23
   w tym:
   Babice 10 7 8 3
   Bachów 9 3 7 2
   Chyrzyna 0 0 2 0
   Krzywcza 5 2 3 4
   Kupna 0 0 0 0
   Reczpol 7 2 2 3
   Ruszelczyce 5 3 8 4
   Skopów 8 1 9 0
   Średnia 8 3 4 0
   Wola Krzywiecka 5 4 8 7

 

Najstarsze żyjące osoby z terenu gminy Krzywcza:

  • L.p. Miejscowość Rok urodzenia
   Kobieta Mężczyzna
   1. Babice 1919  
   2. Bachów 1919  
   3. Babice 1921  
   4. Wola Krzywiecka   1921
   5. Ruszelczyce   1921
   6. Babice 1922  
   7. Krzywcza 1922  
   8. Babice 1922  
   9. Skopów 1922  
   10. Wola Krzywiecka   1922

 

Małżonkowie z najdłuższym pożyciem małżeńskim:

  • L.p. Miejscowość staż Rok zawarcia związku małżeńskiego
   1. Wola Krzywiecka 65 1948
   2. Bachów 60 1953
   3. Bachów 60 1953
   4. Reczpol 59 1954
   5. Babice 59 1954
   6. Bachów 59 1954
   7. Bachów 59 1954
   8. Skopów 59 1954
   9. Babice 59 1954
   10. Skopów 58 1955

 

Ilość małżonków ze stażem powyżej 50 lat pożycia małżeńskiego na terenie Gminy Krzywcza:

  •   Ilość małżonków ze stażem pow. 50 lat
   Gmina Krzywcza 65
   w tym:
   Bachów 14
   Babice 12
   Reczpol 10
   Skopów 9
   Ruszelczyce 7
   Wola Krzywiecka 7
   Krzywcza 3
   Kupna 2
   Średnia 1
   Chyrzyna 0

Opacowano na podstawie danych z ewidencji ludności gminy Krzywcza. Stan na dzień 30.06.2013 r.

Skip to content