Gmina krzywcza

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji w Gminie Krzywcza (dane na dzień 30.06.2023 r.):

KPO_PCZP

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji w Gminie Krzywcza (dane na dzień 30.06.2023 r.):

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 101

– liczba zawartych umów o dofinansowanie: 79

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

– sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 224 897,56 zł

Skip to content