Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA W związku ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz postanowieniami Rady Ministrów ujętymi w rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz działając na podstawie...

2 kwietnia 2020

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

            W związku z brakiem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Krzywcza spowodowanej pandemią koronowirusa SARS-COV-2 w Polsce informujemy, że dopuszczalne jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu za pośrednictwem poczty...

2 kwietnia 2020

OGŁOSZENIE

Ze względu na ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Krzywczy wprowadzone Zarządzeniem Wójta od dnia 16 marca 2020 r z powodu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że odczyt wodomierzy za I kwartał 2020 r. odbędzie się poprzez telefoniczne...

30 marca 2020

ZAKAZ GROMADZENIA SIĘ NA HOLU W BUDYNKU URZĘDU GMINY KRZYWCZA

W związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadza się zakaz gromadzenia się na holu w budynku Urzędu Gminy Krzywcza, na którym maksymalnie może przebywać 1 osoba. Pozostałe osoby korzystające z usług Poczty i Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu...

26 marca 2020

BIBLIOTEKI I ŚWIETLICE NIEDOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW DO ODWOŁANIA

Przypominamy, iż wszystkie placówki biblioteczne oraz świetlice wiejskie na terenie Gminy Krzywcza są niedostępne dla użytkowników w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do odwołania....

26 marca 2020

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00