Aktualności

Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w realizowanym projekcie

Szanowni Państwo! W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu...

22 czerwca 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszono Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]...

17 czerwca 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020

Wójt Gminy Krzywcza – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym...

15 czerwca 2020

Niepowodzeniem zakończyły się prawie trzyletnie starania o gazyfikację Gminy Krzywcza

Prawie trzy lata trwały rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa sp z o. o., związane z gazyfikacją Gminy Krzywcza. Po drodze zmieniały się koncepcje i podejście do problemu. Generalnie, prawo energetyczne, którym musi kierować się Spółka...

15 czerwca 2020

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice”

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Krzywcza podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wykonania kolejnego etapu sieci kanalizacyjnej...

10 czerwca 2020

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza”

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” Informujemy, że w dniu 28 maja 2020 roku Gmina Krzywcza podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

10 czerwca 2020

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00