Gmina krzywcza

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY KRZYWCZA – UWAGA KANDYDACI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH!

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o potencjalnych trudnościach w dostępie do świetlic gminnych na spotkania  wyborcze, informujemy że:

  • Od lat istnieje ustalona prosta procedura rezerwacji świetlic wiejskich na różnego rodzaju spotkania, w tym wyborcze.
  • Wynajęcie świetlicy wiejskiej na spotkania kandydatów z mieszkańcami jest bezpłatne.
  • Do tej pory nie wpłynął do gminy żaden wniosek o wynajem świetlicy na spotkanie wyborcze.
  • Prawo wyborcze przewiduje szczególny tryb sądowego dochodzenia roszczeń w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w czasie kampanii wyborczej.
Skip to content