Aktualności

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Dokument jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza....

8 kwietnia 2022

Rekrutacja Przedsiębiorstw do Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu

Aktualności strony Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu...

7 kwietnia 2022

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem Podkarpackim PFRON i dowiedz się z czego możesz skorzystać. „Aktywny Samorząd” – złóż wniosek przez SOW! Informujemy, że w ramach programu...

7 kwietnia 2022

Podsumowanie projektu pn. „Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych”

1 kwietnia br. nastąpiło uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Krzywcza – p. Wacława Pawłowskiego strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Reczpola, Babic i Bachowa tradycyjnego wyposażenia dla straży bożogrobowych w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli....

4 kwietnia 2022

Podsumowanie etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

31 marca br. w Dworze w Babicach został zorganizowany etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” dla Gminy Krzywcza i dla Gminy Krasiczyn. Gminę Krasiczyn reprezentowało 4 osoby w II grupie wiekowej (...

4 kwietnia 2022

Informacja

...

4 kwietnia 2022

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00