blank

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,        Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa...

20 sierpnia 2021

Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Brak powiadomień Meteorologiczne Brak powiadomień Hydrologiczne Brak powiadomień

Mobilne Punkty Szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Krzywcza

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w dniu 20-go października (środa) br. na terenie Gminy Krzywcza kolejny raz zorganizowane zostaną „Mobilne Punkty Szczepień przeciw COVID-19”:  – od godz. 800 do 1130  w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy...

15 października 2021
blank

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 19 października 2021 r.

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 października (wtorek) 2021 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał znajduje się pod...

12 października 2021
blank

Ogłoszono konkurs Angielski Mistrz Wypracowań, do którego udziału zaprasza portal edukacyjny www.dyktanda.pl.

Portal edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Angielski Mistrz Wypracowań! W tym przypadku zmagania uczestników będą polegały na objaśnianiu zagadnień z najpopularniejszego języka obcego. Ale uwaga! Serwis Dyktanda.pl oczekuje, że wypracowania pisane będą po...

6 października 2021
  • Uroczystości
  • Kultura
  • Sport
  • Oświata
  • Inwestycje

5 września br. rolnicy z Gminy Krzywcza dziękowali za zebrane plony podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Jana Pawła II w Reczpolu. Wieńce dożynkowe na uroczystość przygotowały następujące miejscowości: Bachów, Babice, Ruszelczyce, Krzywcza,...

6 września 2021

Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy oraz Zespół Szkół w Krzywczy byli organizatorami Obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10 listopada 2019 r. w Krzywczy. Program uroczystości składał się z dwóch...

12 listopada 2019

17 października w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowany został przez Urząd Gminy Krzywcza Gminny Dzień Seniora dla mieszkańców Babic, Bachowa i Skopowa. Modlitwą w intencji seniorów spotkanie rozpoczął proboszcz Parafii Babice ks. Marek Rybka. Następnie...

18 października 2019

10 października seniorzy z miejscowości: Reczpol, Krzywcza, Średnia, Wola Krzywiecka, Ruszelczyce, Kupna i Chyrzyna spotkali się w  hali sportowej Zespołu Szkół w Krzywczy na integracyjnym Dniu Seniora. Organizatorem tego spotkania był Wójt Gminy Krzywcza. Uroczystości...

11 października 2019

Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną od dziś rusza konkurs plastyczny pt. „Z ogrodu na stół – wiem co jem” dedykowany dla uczniów szkół podstawowych z terenu objętego działalnością Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, w tym...

8 września 2021

Zapraszamy na piknik sportowy, który nie odbył się 29.08.2021 r. z uwagi na niesprzyjającą pogodę....

8 września 2021

W bieżącym roku do projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023” społecznicy z Gminy Krzywcza złożyli 3 wnioski na realizację następujących inicjatyw: – „Mini Maraton sportowy” przez Grupę Nieformalną „Aktywni Babiczanie” (patron: Lokalna Grupa Działania...

8 września 2021

W ramach wakacyjnego cyklu audycji ph. „Czego nie widać?” w sierpniu br. nagrano audycję w Średniej przy kurhanach. Miejsce to odwiedziła dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów – p. Agnieszka Lipska, która rozmawiała z Krzysztofem Wanatem na...

8 września 2021

Zapraszamy na piknik sportowy, który nie odbył się 29.08.2021 r. z uwagi na niesprzyjającą pogodę....

8 września 2021

Gmina Krzywcza organizuje 17 lipca 2021 r. (w sobotę) Charytatywny maraton zumby na rzecz Liama Tomaszewskiego – chłopca chorego na SMA, którego tata pochodzi z Ruszelczyc, Gmina Krzywcza. Link do wydarzenia na oficjalnym profilu Punkt...

7 lipca 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Wsparcie działań promujących...

4 września 2019

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków...

29 października 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Podkarpackiego  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,  poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną...

9 września 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 2014 -2020 (projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i...

9 września 2019

            27 sierpnia 2019 r. Gmina Krzywcza otrzymała informację, że wniosek złożony w 2017 r. pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany do dofinansowania....

9 września 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca do udziału w organizowanym po raz pierwszy I Ogólnopolskim Konkursie skierowanym do Młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-24 lata, szczególnie ze szkół rolniczych. Organizowany Konkurs...

10 września 2019

Gmina Krzywcza realizowała grant „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza” w ramach projektu „W sieci bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na...

9 września 2019

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00