blank

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030

List przewodni w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 Szanowni Państwo,      Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)  ...

1 lipca 2021

Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Brak powiadomień Meteorologiczne Burze z gradem najwyższy 3 stopień Województwo podkarpackie wszystkie powiaty. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 50 mm, lokalnie do 70 mm oraz nawałnicowe porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Hydrologiczne W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

blank

„Tymczasowe Punkty Szczepień przeciw COVID-19” w Gminie Krzywcza

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w dniu 3-go sierpnia (wtorek) br. na terenie Gminy Krzywcza zorganizowane zostaną „Tymczasowe Punkty Szczepień przeciw COVID-19”:  – od godz. 900 do 1200  w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy  – od...

29 lipca 2021
blank

Informacja o Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy, że ustawowym obowiązkiem każdego obywatela jest udział w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021. Podstawową formą spisu jest samospis internetowy. Na terenie Gminy wyznaczeni są rachmistrzowie, którzy przeprowadzają wywiady telefoniczne. Aby pomóc mieszkańcom w...

29 lipca 2021
blank

Ankieta dotycząca uczestnictwa mieszkańców w projektach smart city

Na prośbę pracownika Politechniki Białostockiej, który realizuje badania naukowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców w projektach smart city rozpowszechniamy ankietę celem zapoznania się z jej treścią i wypełnienia jej. Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod linkiem w wersji...

28 lipca 2021
blank

Tworzenie 36 batalionu lekkiej piechoty w Przemyślu

Uprzejmie informujemy, że na terenie Powiatu Przemyskiego oraz Miasta Przemyśla rozpoczął się proces tworzenia 36 batalionu lekkiej piechoty w Przemyślu. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Przemyśla w oparciu o Wydział Spraw Obywatelskich i...

26 lipca 2021
  • Uroczystości
  • Kultura
  • Sport
  • Oświata
  • Inwestycje

Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy oraz Zespół Szkół w Krzywczy byli organizatorami Obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10 listopada 2019 r. w Krzywczy. Program uroczystości składał się z dwóch...

12 listopada 2019

17 października w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowany został przez Urząd Gminy Krzywcza Gminny Dzień Seniora dla mieszkańców Babic, Bachowa i Skopowa. Modlitwą w intencji seniorów spotkanie rozpoczął proboszcz Parafii Babice ks. Marek Rybka. Następnie...

18 października 2019

10 października seniorzy z miejscowości: Reczpol, Krzywcza, Średnia, Wola Krzywiecka, Ruszelczyce, Kupna i Chyrzyna spotkali się w  hali sportowej Zespołu Szkół w Krzywczy na integracyjnym Dniu Seniora. Organizatorem tego spotkania był Wójt Gminy Krzywcza. Uroczystości...

11 października 2019

11 listopada 2018 roku zorganizowano w Krzywczy Gminne Obchody Święta Niepodległości. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy i Zespół Szkół w Krzywczy. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: z Zespołu Szkół...

13 listopada 2018

12 lipca br. w Dworze w Babicach zostały zorganizowane warsztaty, których tematem było wykorzystanie w kuchni roślin powszechnie uważanych za chwasty.Zostały one zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie we współpracy z Gminą...

13 lipca 2021

Wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski przekazał tradycyjne wyposażenie bożogrobowe jednostkom OSP z Krzywczy, Ruszelczyc i Skopowa. Grant „Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli  dla straży bożogrobowych” został zrealizowany w...

5 października 2020

Gmina Krzywcza organizuje 17 lipca 2021 r. (w sobotę) Charytatywny maraton zumby na rzecz Liama Tomaszewskiego – chłopca chorego na SMA, którego tata pochodzi z Ruszelczyc, Gmina Krzywcza. Link do wydarzenia na oficjalnym profilu Punkt...

7 lipca 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Wsparcie działań promujących...

4 września 2019

10 reprezentantów z Gminy Krzywcza uczestniczyło 17 maja 2019 roku w Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego w sali sportowej w Dubiecku.Spośród naszych reprezentantów 4 osoby uzyskały bardzo wysokie miejsca:1. w kategorii do lat 13 wśród chłopców:III...

20 maja 2019

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków...

29 października 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Podkarpackiego  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,  poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną...

9 września 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 2014 -2020 (projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i...

9 września 2019

            27 sierpnia 2019 r. Gmina Krzywcza otrzymała informację, że wniosek złożony w 2017 r. pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany do dofinansowania....

9 września 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca do udziału w organizowanym po raz pierwszy I Ogólnopolskim Konkursie skierowanym do Młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-24 lata, szczególnie ze szkół rolniczych. Organizowany Konkurs...

10 września 2019

Gmina Krzywcza realizowała grant „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza” w ramach projektu „W sieci bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na...

9 września 2019

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00