blank

1 lipca 2021r. rusza proces składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków w ramach projektu zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (zone).

Krzywcza 28.06.2021 r. Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że od lipca rusza centralna ewidencja emisyjności budynków w ramach projektu zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (zone). W ramach projektu zone tworzona jest ceeb, której głównym celem jest...

9 lipca 2021

Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Brak powiadomień Meteorologiczne Silny wiatr Województwo podkarpackie powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu Hydrologiczne Brak powiadomień

SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w dniu 18-go stycznia (wtorek) br. na terenie Gminy Krzywcza kolejny raz zorganizowane zostaną „Tymczasowe Punkty Szczepień przeciw COVID-19”:  – od godz. 800 do 1130  w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy...

14 stycznia 2022
blank

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2022 r.

UWAGA organizacje pozarządowe!!! Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2022 r. Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania...

14 stycznia 2022
blank

DODATEK OSŁONOWY!

DODATEK OSŁONOWY! Wójt Gminy Krzywcza informuje, że dla mieszkańców Gminy Krzywcza dodatek osłonowy będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy. Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie...

12 stycznia 2022

Doposażenie jednostek OSP z Gminy Krzywcza

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzywcza (OSP Krzywcza, OSP Ruszelczyce, OSP Bachów i OSP Babice) otrzymały dofinansowanie w wysokości 5 500,00 zł  ramach realizacji zadania publicznego „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek...

11 stycznia 2022

3 edycja konkursu na rymowankę pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca dzieci (wiek 11-14 lat) rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS do uczestnictwa w 3 edycji konkursu na rymowankę pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko...

10 stycznia 2022

Nagroda dla Gminy Krzywcza w Konkursie Rosnąca Odporność

Gmina Krzywcza została laureatem 2-go miejsca w powiecie przemyskim, w konkursie „Rosnąca Odporność” mający premiować gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. otrzymując nagrodę w...

31 grudnia 2021
  • Uroczystości
  • Kultura
  • Sport
  • Oświata
  • Inwestycje

5 września br. rolnicy z Gminy Krzywcza dziękowali za zebrane plony podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Jana Pawła II w Reczpolu. Wieńce dożynkowe na uroczystość przygotowały następujące miejscowości: Bachów, Babice, Ruszelczyce, Krzywcza,...

6 września 2021

Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy oraz Zespół Szkół w Krzywczy byli organizatorami Obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10 listopada 2019 r. w Krzywczy. Program uroczystości składał się z dwóch...

12 listopada 2019

17 października w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowany został przez Urząd Gminy Krzywcza Gminny Dzień Seniora dla mieszkańców Babic, Bachowa i Skopowa. Modlitwą w intencji seniorów spotkanie rozpoczął proboszcz Parafii Babice ks. Marek Rybka. Następnie...

18 października 2019

10 października seniorzy z miejscowości: Reczpol, Krzywcza, Średnia, Wola Krzywiecka, Ruszelczyce, Kupna i Chyrzyna spotkali się w  hali sportowej Zespołu Szkół w Krzywczy na integracyjnym Dniu Seniora. Organizatorem tego spotkania był Wójt Gminy Krzywcza. Uroczystości...

11 października 2019

W Gminie Krzywcza rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Literacki i Plastyczny „Stanisław Lem – patron roku 2021”. Na konkurs wpłynęło łącznie 35 prac, w tym 17 prac literackich i 18 prac plastycznych z terenu Powiatu Przemyskiego. Organizatorem...

20 grudnia 2021

11 listopada br. w Krzywczy zorganizowano Gminne Obchody Święta Niepodległości. W programie uroczystości przewidziano uroczystą Mszę Świętą w kościele parafialnym w Krzywczy oraz uroczystości pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej. Swoją obecnością to wydarzenie uświetnili żołnierze...

12 listopada 2021

Zapraszamy mieszkańców powiatu przemyskiego do udziału w dwóch konkursach realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywczy, Powiatową Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie oraz Urząd Gminy w Krzywczy. Regulamin konkursu w załączniku....

26 października 2021

Zapraszamy na piknik sportowy, który nie odbył się 29.08.2021 r. z uwagi na niesprzyjającą pogodę....

8 września 2021

Gmina Krzywcza organizuje 17 lipca 2021 r. (w sobotę) Charytatywny maraton zumby na rzecz Liama Tomaszewskiego – chłopca chorego na SMA, którego tata pochodzi z Ruszelczyc, Gmina Krzywcza. Link do wydarzenia na oficjalnym profilu Punkt...

7 lipca 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Wsparcie działań promujących...

4 września 2019

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków...

29 października 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Podkarpackiego  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,  poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną...

9 września 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 2014 -2020 (projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i...

9 września 2019

            27 sierpnia 2019 r. Gmina Krzywcza otrzymała informację, że wniosek złożony w 2017 r. pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany do dofinansowania....

9 września 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca do udziału w organizowanym po raz pierwszy I Ogólnopolskim Konkursie skierowanym do Młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-24 lata, szczególnie ze szkół rolniczych. Organizowany Konkurs...

10 września 2019

Gmina Krzywcza realizowała grant „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza” w ramach projektu „W sieci bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na...

9 września 2019

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00