Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

 

        W związku z komentarzami dotyczącymi informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 08.01.2018 r., dotyczącej zmian cen odbioru odpadów komunalnych w Gminie Krzywcza, oświadczam, że:

        Użyty w komunikacie zwrot: „...Niestety, w obecnym przetargu nie mogła wziąć udziału, obsługująca nas dotychczas firma, ze względu na decyzję Rady Miasta Przemyśla...” zdecydowanie nie był z naszej strony oskarżeniem w kierunku Rady Miasta Przemyśla. Mieliśmy dokładną wiedzę na temat powodów braku możliwości uczestnictwa PGK Przemyśl w przetargu na odbiór odpadów w naszej gminie i informację na ten temat, w możliwie najkrótszej formie przekazaliśmy mieszkańcom, być może, przy zastosowaniu niezbyt fortunnego skrótu myślowego.

        Posądzanie nas o zrzucanie winy za podwyżkę cen odbioru odpadów w gminie na Radę Miasta Przemyśla jest daleko idącą nadinterpretacją, tym bardziej, że w naszej informacji, akapit niżej, faktycznie wyjaśniamy wszystkie powody podwyżki opłat: „Tak znaczny wzrost opłat jest przede wszystkim konsekwencją podwyżek składników wpływających na koszt odbioru, odzysku i recyklingu odpadów...” itd.

 
 

Wójt Gminy Krzywcza

 

Wacław Pawłowski

Autor:Mietek