Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

V Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy już za nami!

Kolejna, piąta już, kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na krzywieckim Cmentarzu Komunalnym już za nami. W tym roku udało uzbierać się 3 495, 04 zł i 1 euro, co jest rekordem dotychczasowych kwest. Od godziny 9 rano do godziny 16 kwestowało łącznie 34 wolontariuszy, w tym wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski, radni i sołtysi, strażacy, społecznicy, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Krzywczy. Organizatorem tegorocznej Kwesty byli:
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, portal internetowy Krzywcza Trzy Kultury, Urząd Gminy Krzywcza, zaś koordynatorem kwesty – p. Piotr Haszczyn.
Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej Kwesty!

Autor:Agata