Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Prośba Towarzystwa Kultury Polskiej "Jasna Góra" w Mołdawskiej Republice Nadniestrzańskiej

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Mołdawskiej Republice Nadniestrzańskiej zwraca się z prośba o pomoc w zorganizowaniu pobytu dzieci polskiego pochodzenia w Polsce na terenie Gminy Krzywcza. Dzieci mogłyby przebywać u polskich rodzin przez okres 2 tygodni w okresie wakacyjnym w terminie do ustalenia z rodzinami, które zechciałyby gościć u siebie naszych rodaków.
Nadniestrze jest krajem autonomicznym, nieuznawanym na arenie międzynarodowej i przez to izolowanym i najuboższym regionem Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób pochodzenia polskiego.
Osoby, które zechciałyby gościć u siebie w okresie wakacyjnym dzieci z Mołdawskiej Republiki Nadniestrzańskiej proszone są o bezpośredni kontakt z p. Markiem Pantuła, honorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”, tel. 606 29 56 75.

Autor:Agata