Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Letnia Szkoła PKN ICOMOS w Gminie Krzywcza

W dniach 28 – 31.08.2017 r. w Przemyślu – Krasiczynie została zorganizowana czwarta edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS pod hasłem „Ochrona, konserwacja, rewaloryzacja architektury obronnej”.

Polski Komitet Narodowy zainaugurował w 2015 roku cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Pierwsza edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS odbyła się w dniach 20-22 lipca 2015 r. w Szczecinie, kolejna w Gdyni w dniach 6-8 lipca 2016 r.  Celem spotkań jest przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków. 
Organizatorami tegorocznej Szkoły Letniej byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, PKN ICOMOS Komisja Architektury Militarnej, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Fundacja PRO ARTE et HISTORIA w Krasiczynie, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
W organizację tegorocznej edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS włączyła się także Gmina Krzywcza. 19 uczestników z całej Polski zamieszkało w Dworze w Babicach w dniach 28 – 31.08.2017 r. natomiast w ostatnim dniu, tj. 31 sierpnia br. w babickim Dworze zorganizowano cykl wykładów w ramach Szkoły Letniej dla ponad 50 słuchaczy z całej Polski.

Autor:Agata