Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Gmina Krzywcza zorganizowała zajecia wakacyjne "Zielone wakacje" w Babicach, w Skopowie, w Ruszelczycach, w Krzywczy, w Kupnej i w Reczpolu

Tygodniowe zajęcia (od 26 czerwca do 1 lipca br.) w ramach „Zielonych wakacji” zostały już zorganizowane w Świetlicach Wiejskich w Babicach, w Skopowie, w Ruszelczycach, w Krzywczy, w Kupnej oraz w Reczpolu. W spotkaniach tych bardzo chętnie uczestniczyły dzieci, zarówno te, które mieszkają na terenie Gminy Krzywcza, jak i te, które przyjechały do nas na wypoczynek. Był czas na wspólne gry i zabawy, ogniska, wspólne wycieczki, zajęcia plastyczne i sportowe. Zorganizowane zostały także drobne poczęstunki dla uczestników zajęć. Bezpośrednim organizatorem tychże zajęć była Gmina Krzywcza, która także sfinansowała prowadzone w świetlicach zajęcia.
Od 11 do 15 lipca br. Wójt Gminy Krzywcza wraz z pracownikami świetlic  zaprasza dzieci z Bachowa i z Woli Krzywieckiej do swoich świetlic na „Zielone wakacje”.

Autor:Agata