Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-09-23 14:49

  Warsztaty Kulinarne - GOPS - 2015.10.15

   
 • 2015-09-21 13:45

  Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż na podstawie umowy 
  Nr POIG.08.03.00-18-104/13-00 zawartej w dniu 06.06.2014 r. 
  w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. realizuje projekt pn.: 
  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

   

          Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 900.920,00 PLN finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

   

          Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami społecznymi, klasą wyższą – osoby zamożne, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą – osoby biedne, których najczęściej nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

   

          Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 35 - ciu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Krzywcza, zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

          Dodatkowo w ramach projektu w sprzęt komputerowy i Internet wyposażono instytucje podległe Gminie Krzywcza stwarzając tym samym świetne warunki efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Gminy.

          Elementem kluczowym projektu było także przeszkolenie 417 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu co pozwala każdemu uczestnikowi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w newralgicznych obszarach życiowych.

          Reasumując powyższe Beneficjenci Ostateczni Projektu – poprzez umożliwienie - stworzenie dogodnych warunków korzystania z nowych technologii oraz poprzez rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni efektywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
   
 • 2015-09-21 08:34

  Dzieci z Gminy Krzywcza uczestniczyły w akcji "Bezpieczna Szkoła Tirka" w Przemyślu!

   

  17 września br. 40 – osobowa grupa dzieci ze szkół podstawowych w Babicach i Krzywczy uczestniczyła w akcji "Bezpieczna Szkoła Tirka", którą zorganizował Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Poseł na Sejm RP p. Marek Rząsa.

  Wyjazd dzieci został zorganizowany przez Urząd Gminy Krzywcza oraz Szkołę Podstawową w Babicach i Zespół Szkół w Krzywczy.

  W ramach zajęć zorganizowana została pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieci poznały też zasady udzielania pierwszej pomocy. Na potrzeby akcji powstało miasteczko ruchu drogowego, po którym dzieci oprowadzał przesympatyczny krokodyl Tirek.Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

   

   
 • 2015-09-02 12:57

  Podsumowanie "Zielonych wakacji" w Świetlicach Wiejskich Gminy Krzywcza

  Jak co roku Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza w miejscowościach: Bachów, Babice, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka, Krzywcza, Ruszelczyce, Reczpol i Kupna zorganizowały cykl tygodniowych całkowicie nieodpłatnych zajęć dla dzieci.

  W ramach spotkań był czas na zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, ogniska i spotkania z ciekawymi ludźmi. Były też konkursy z drobnymi nagrodami i skromne poczęstunki. Zajęcia te od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci: zarówno tych na stałe mieszkających na terenie naszej Gminy, jak i tych, którzy spędzają tu swoje wakacje.

   
 • 2015-09-02 12:04

  Krzywieckie akcenty na Dożynkach Powiatowych w Kalwarii Pacławskiej

  30 sierpnia br. w Kalwarii Pacławskiej, gm. Fredropol zostały zorganizowane Dożynki Powiatowe. Gminę Krzywcza na tychże uroczystościach reprezentowały panie z KGW Babice oraz p. Alicja Król, która zadbała o oprawę muzyczną podczas obrzędu wręczania wieńca. Misternie wykonany wieniec przez panie z KGW Babice otrzymał Wójt Gminy Krzywcza - p. Wacław Pawłowski.

   
 • 2015-09-02 11:34

  Edukacyjny wyjazd do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie oraz Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka w Chęcinach!

  Ponad 50 uczestników z Gminy Krzywcza wzięło udział w edukacyjnym wyjeździe do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie oraz Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka w Chęcinach w dniu 18 sierpnia 2015 r.

  Wyjazd ten to element programu edukacyjnego "Rozpalić talent, zapobiec pożarom" skierowanego do dzieci z Gminy Krzywcza realizowanego w ramach Akademii Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

   
 • 2015-08-26 15:04

  Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

  informuje, 
  że 
  od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna 
  przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole 

  w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

   

  SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

   
 • 2015-08-25 13:50

  Podsumowanie XVII Spotkania Zespołów Muzykujących "Folkowa Nuta" oraz Dożynek Gminnych 2015

  23 sierpnia br. w Babicach zorganizowane zostało już po raz XVII Spotkanie Zespołów Muzykujących "Folkowa Nuta" połączone w tym roku z Dożynkami Gminnymi. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Babicach koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii Babice - Ks. Aleksandra Zdybka oraz Proboszcza Parafii Krzywcza - ks. Janusza Wilusza.
  Po uroczystej Mszy Świętej korowód dożynkowy prowadzony przez Wójta Gminy Krzywcza - p. Wacława Pawłowskiego oraz starostów dożynkowych - p. Marię Bajda z Reczpola oraz p. Stanisława Gierulę z Chyrzyny wyruszył do miejsca imprezy - na plac przy Ośrodku Wypoczynkowym w Babicach. Korowód oraz obrzęd dożynkowy muzycznie prowadził Zespół Śpiewaczy Wiktorianki z Ruszelczyc.
  Po uroczystym rozpoczęciu i przywitaniu gości zaproszonych starostowie dożynkowi przekazali chleb na ręce Wójta Gminy Krzywcza - p. Wacława Pawłowskiego, a następnie podzieli się tymże chlebem z uczestnikami imprezy.
  Wieńce dożynkowe przygotowały miejscowości: Bachów, Babice, Skopów, Ruszelczyce, Krzywcza, Wola Krzywiecka, Średnia, Reczpol, Kupna.
  Po obrzędzie chleba delegacje wieńcowe przekazały swoje wieńce wybranym przez siebie rolnikom.
  W drugiej części spotkania wystąpiły muzykujące zespoły: dziecięca grupa taneczna z Babic, solistka Gabrysia Grzegorzak z Babic, chór "Gloria" z Babic, Kapela Kańczudzka, Kapela Ludowa "Warzanie", Zespół "Piganeczki" z Pigan. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna. Nie zabrakło też atrakcji dodatkowych: były stoiska ze swojskim jadłem oraz rękodziełem ze wszystkich wsi z terenu Gminy Krzywcza, stoisko OHP, na którym dzieciaki mogły wylosować ciekawe gadżety, stoisko z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct z Przemyśla z Europejskim Kołem Fortuny i licznymi upominkami dla najmłodszych, stoisko przygotowane przez myśliwych, zjeżdżalnia, basen dmuchany, kucyki, stoiska handlowe i gastronomiczne. Bardzo dużą atrakcją imprezy był nasz gość maskotka Syriusz, który pozował do zdjęć nie tylko z dziecmi, ale i z dorosłymi. Dzieciaki za darmo mogły też pomalować buźki przy stoisku posła Mieczysława Kasprzaka.
  Na imprezie zagościli znamienici goście: posłowie: p. Marek Rząsa, p. Mieczysław Kasprzak, senator p. Andrzej Matusiewicz, Starosta Przemyski - p. Jan Pączek oraz przedstawiciele innych instytucji samorządowych, radni gminni, powiatowi, sołtysi, społecznicy.
  Impreza została zorganizowana przez Gminę Krzywcza przy współudziale Powiatu Przemyskiego.

   
 • 2015-08-24 09:57

  Ogłoszenie Zapytania Ofertowego GOPS w Krzywczy z dnia 21.08.2015 r.

   

  Ogłoszono
  ZAPYTANIE OFERTOWE 
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

  na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Krzywczy, w Szkołach Podstawowych w Reczpolu, w Ruszelczycach, w Babicach oraz w Bachowie

   
 • 2015-08-18 10:18

  Ogłoszenie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej oraz zakup i dostawa tablicy interaktywnej oraz 2 rzutniki

  Ogłoszono
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej oraz zakup i dostawa tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem oraz 2 rzutniki
  dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWCZY

   

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 35 Następna »