Gmina krzywcza

Gminne Święto Rodziny już za nami!

26 maja 2024 r. w piękną słoneczną niedzielę Gmina Krzywcza zorganizowała Gminne Święto Rodziny na placu „Pod Grzybkiem” w Krzywczy. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Krzywcza p. Wacław Pawłowski składając życzenia wszystkim Rodzinom. Głos zabrał także p. Piotr Pękalski – przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. Ponadto na Święcie zagościli; p. Mirosław Majkowski – radny Województwa Podkarpackiego, p. Wojciech Sobol – Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy Krzywcza, p. Zygmunt Sobol wraz z radnymi Gminy Krzywcza, sołtysi dyrektorzy szkół biorących udział w wydarzeniu w osobach: p. Elżbiety Urban – dyrektora ZS Krzywcza, p. Haliny Piela – Sobol – dyrektora SP Ruszelczyce, p. Małgorzaty Chruścickiej – dyrektora SP Babice, ks. Janusz Wilusz – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Krzywczy.

Program okolicznościowy na tę okoliczność przygotowały cztery szkoły podstawowe z Gminy Krzywcza: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach, Zespół Szkół w Krzywczy, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie oraz Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach. Przygotowane występy artystyczne były na bardzo wysokim poziomie i cieszyły się pozytywnym odbiorem publiczności.

Dla uczestników tego Święta przewidziano wiele bezpłatnych atrakcji. Były bardzo ciekawe stoiska informacyjno – edukacyjne:

– Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,

– Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

– Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Przemyślu,

– 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach i w Krzywczy,

– Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w Dynowie.

ZGTPD w Dynowie podczas Gminnego Święta Rodziny zorganizował dodatkowo quest pieszy po Krzywczy pod nazwą „Wielki Człowiek w małej miejscowości”.

Były też darmowe dmuchańce, zabawa z animatorami z firmy KidArt z Rzeszowa, malowanie twarzy, wykonywanie warkoczyków i tatuaży, a także stoiska handlowe i gastronomiczne.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia kulturalnego serdecznie dziękujemy!

Skip to content