Gmina krzywcza

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Fundusz Usług Rozwojowych II – wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Fundusz Usług Rozwojowych II – wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr i jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w  Rzeszowie.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (miasto Przemyśl, powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i skupiająca w jednym miejscu firmy szkoleniowo-doradcze z terenu całego kraju. Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 10 000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości podmiotu) może wynieść nawet 80%.

Formularze zgłoszeniowe w ramach II naboru do projektu można składać
od 14.05.2024 r. do  27.05.2024 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie

www.funduszuslugrozwojowych2.parr.pl

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

mail: uslugirozwojowe2@parr.pl, tel. 16 633 63 88

Skip to content