Gmina krzywcza

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2024-2029) w dniu 17 maja (piątek) 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2024-2029) w dniu 17 maja (piątek) 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy.

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://krzywcza.posiedzenia.pl?action=posiedzenie&id=39974&cadency=2024

Skip to content