Gmina krzywcza

Gminne Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2024 roku w Babicach zostały zorganizowane Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Babicach, w której uczestniczyły poczty sztandarowe ze szkół podstawowych w Babicach, Bachowie oraz Krzywczy, a także poczet sztandarowy Akcji Katolickiej w Babicach. W Świetlicy Wiejskiej w Babicach odbyła się druga część Obchodów. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Krzywcza –p. Wacław Pawłowski i przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych na Obchodach. Program okolicznościowy na tę okoliczność przygotowała społeczność szkolna ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach.

W uroczystościach uczestniczyli goście zaproszeni, w tym samorządowcy mijającej kadencji 2018 – 2024, jak i nowo wybrani przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach: p. Piotra Pękalskiego (Radny Powiatu Przemyskiego), p. Agata Wiśniowska (Radna Powiatu Przemyskiego), p. Zygmunt Sobol – przewodniczący Rady Gminy Krzywcza w latach 2018 – 2024 oraz radni gminni, sołtysi, dyrektorzy ze szkół podstawowych w Babicach (p. Małgorzata Chruścicka), w Krzywczy (p. Elżbieta Urban), w Bachowie (p. Janusz Chruścicki).

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy Krzywcza, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Babicach.

Skip to content