Gmina krzywcza

Zaproszenie do udziału w programie „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”

Ponawiamy zaproszenie do udziału w programie „Bioodpady komunalne posegregowane
 i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”

Szanowni Państwo,

Poszukujemy 5 gospodarstw domowych chętnych do wzięcia udziału w rocznym badaniu, (zaczynając od stycznia 2024 r.), polegającym na określeniu ilości wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”.

Gospodarstwa, które przystąpią do programu, przez tydzień w każdym miesiącu (dowolny tydzień w styczniu,  lutym itp…) będą zapisywać ilości bioodpadów wrzucanych do kompostownika (z podziałem na kuchenne/ ogrodowe) i po zakończonym miesiącu przesyłać je do Urzędu Gminy Krzywcza.

Efektem współpracy będą rzetelne i wiarygodne dane dot. poziomu przydomowego kompostowania bioodpadów w Gminie Krzywcza.

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia z bezpośrednim udziałem gminy jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych „u źródła” do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz pozwoli gminom na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu. Efektem współpracy będą wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez odpowiednie organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu uzyskane w gminie.

W załączniku przedstawiamy instrukcję dotyczącą przeprowadzania pomiarów ilości bioodpadów komunalnych. 

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z Referatem ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pokój nr. 2 w Urzędzie Gminy Krzywcza, tel. (16) 671-14-86 w. 41.

Na zgłoszenia czekamy do 19.01.2024 r.

Za udział w badaniu przewidziane są nagrody.

Skip to content