Gmina krzywcza

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Krzywcza

11 listopada 2023 roku w Krzywczy zostały zorganizowane Gminne Obchody Święta Niepodległości. Organizatorem tego wydarzenia byli: Gmina Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy oraz Szkoła Podstawowa im. 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy.

O godzinie 9.00 w kościele w Krzywczy została odprawiona uroczysta Msza Święta
w intencji Ojczyzny. Następnie pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 – 1945 odbyła się dalsza część uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy, odczytano apel pamięci oraz została oddana salwa honorowa. Na zakończenie przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz Szkoły Podstawowej w Krzywczy złożyli kwiaty i znicze pod Pomnikiem.

Ostatnia, trzecia część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół w Krzywczy. Wszystkich zebranych i zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Krzywcza – Wacław Pawłowski. Głos zabrali także: p. Mariusz Król – radny Samorządu Województwa Podkarpackiego, p. Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, p. Piotr Pękalski – radny Powiatu Przemyskiego.

Gminne Obchody Święta Niepodległości to był także dobry czas na złożenie gratulacji
p. Piotrowi Haszczyn – twórcy portalu Krzywcza Trzy Kultury, wieloletniemu działaczowi na rzecz popularyzacji historii i zachowania dziedzictwa kulturowego Krzywczy i Gminy Krzywcza, który został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okolicznościowy list gratulacyjny
w imieniu władz Gminy Krzywcza odczytał i wręczył panu Piotrowi Wójt Wacław Pawłowski.

W dalszej części uroczystości uczestnicy spotkania obejrzeli okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez społeczność szkolną.

Uroczystości swoją obecnością uświetniły poczty sztandarowe: OSP Krzywcza, OSP Reczpol, OSP Ruszelczyce, Szkoły Podstawowej im. 11 KDP w Krzywczy, Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach. W bieżącym roku wojskową asystę honorową wystawił 1 batalion czołgów w Żurawicy.

Skip to content