Gmina krzywcza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęcająca do udziału w organizowanym po raz kolejny Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęcająca do udziału w organizowanym po raz kolejny Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym. Organizowany Konkurs dotyczy wdrażania przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce poprzez przygotowanie krótkiego filmiku promocyjnego pod hasłem: „Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”. Za udział w konkursie można zdobyć cenne nagrody. Konkurs będzie trwał do 30 września 2023 r.

Skip to content