Gmina krzywcza

Obchody 84. Rocznicy Bitwy Krzywieckiej

13 września 2023 Wójt Gminy Krzywcza, Szkoła Podstawowa im. 11 KDP w Krzywczy oraz Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy zorganizowali Obchody 84.  Rocznicy Bitwy Krzywieckiej.

W programie uroczystości przewidziano uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i za poległych w Bitwie Krzywieckiej  w kościele parafialnym w Krzywczy. Bezpośrednio po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 – 1946 w Krzywczy, gdzie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, odśpiewano hymn państwowy, następnie odczytany został Apel Pamięci oraz oddana została  salwa honorowa. W dalszej części uroczystości przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedstawiciele wojska oraz Szkoły podstawowej im. 11. KDP złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej. Dalsza część uroczystości odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy, gdzie młodzież szkolna zaprezentowała okolicznościową akademię  oraz nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.

W bieżącym roku wojskową asystę honorową wystawił 3. Batalion Strzelców Podhalańskich.

Na uroczystościach zawitali znamienici goście: p. Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, p. Piotr Pilch – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, p. Jan Pączek – Starosta Przemyski, p. Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, płk Daniel Błotko – dowódca 20 Przemyskiej Obrony Terytorialnej, kpt Paweł Wojciechowski – przedstawiciel dowódcy 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy, ks. prałat płk rezerwy Władysław Kozicki, ks. mjr Włodzimierz Skoczeń – kapelan rzymskokatolicki Garnizonu, ks. ppłk Jerzy Mokrauz – kapelan prawosławny Garnizonu, p. Beata Wiegosz – skarbnik Gminy Krzywcza, p. Zygmunt Sobol – przewodniczący Rady Gminy Krzywcza wraz z radnymi, sołtysi, prezesi OSP, dyrektorzy szkół z Gminy Krzywcza.

12 września 2023 przedstawiciele Gminy Krzywcza złożyli kwiaty na cmentarzu krzywieckim na grobie żołnierzy poległych w obronie Ziemi Krzywieckiej oraz pod krzyżem na krzywieckim wzgórzu, gdzie toczyły się walki.

Skip to content