Gmina krzywcza

Gmina Krzywcza nawiązała współpracę z Gminą Zemplínske Hámre ze Słowacji

28 lipca 2023 r. (piątek) p. Ján Kepič – starosta Zemplínske Hámre ze Słowacji oraz p. Wacław Pawłowski – wójt Gminy Krzywcza z Polski podpisali w Urzędzie Gminy Krzywcza umowę o współpracy.
W ramach tej umowy obie strony zobowiązały się:
1. Wspierać rozwój współpracy transgranicznej na płaszczyźnie: gospodarczej, handlowej, kultury i sztuki, sportu, turystyki, rekreacji, pracy z młodzieżą, wymiany informacji, przygotowywania wspólnych projektów i innych form współdziałania.
2. Wspierać nawiązywanie dwustronnej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi na terenie Gminy Krzywcza i Starostwa Zemplinske Hamre.
3. Wspierać nawiązywanie, rozwijanie i umacnianie wzajemnych obustronnych działań w różnych dziedzinach życia społecznego.
4. Wspierać rozwój i współpracować w ramach Euroregionu Karpackiego – realizować jego Wizję jaką jest budowa wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej w Karpatach opartej na współpracy instytucji, środowisk i pokojowe współżycie mieszkańców.
5. Wspierać budowę Marki Karpackiej CARPATHIA – jako międzynarodowej, innowacyjnej strategii zmierzającej do stworzenia z Karpat gospodarczego znaku jakości oraz destynacji o znaczeniu globalnym opartej o potencjał kulturowy, przyrodniczy ludzki i gospodarczy tego obszaru.
Mamy nadzieję na owocną współpracę i wiele wartościowych spotkań przedstawicieli i mieszkańców obu samorządów. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony samorządu słowackiego – gminy Zemplínske Hámre: www.zemplinskehamre.sk.

Skip to content