Gmina krzywcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje o naborze osób do Programu Korpus wsparcia Seniora na rok 2023.

logo-korpus-seniorów-700x136

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy
poszukuje chętnych Seniorów do udziału w Programie
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 MODUŁ II,
mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

DLA KOGO:

Adresatami programu mogą być:

  • mieszkańcy Gminy Krzywcza w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

W ramach tego modułu seniorzy w wieku 65 lat i więcej zostaną wyposażeni w

„opaski bezpieczeństwa” połączone z całodobowym Centrum monitoringu.

DZIAŁANIA PROGRAMU:

Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Starsze osoby nie będą musiały mieć telefonu. Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski, 
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA SIĘ:

Osoby w wieku 65+ (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy pod numerem telefonu 16671-13-90 wew. 22 oraz wypełnienie i dostarczenie „Deklaracji uczestnictwa” (formularz w załączniku).

Skip to content