Gmina krzywcza

Informacja

loga dostępny samorząd

Informujemy, że na parkingu przylegającym do budynku urzędu gminy, zostało wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Uruchomiliśmy także usługę tłumacza języka migowego on-line. Można z niej skorzystać w Biurze Obsługi Mieszkańca, bądź w miejscu zamieszkania. Wystarczy wejść na stronę internetową gminy (www.krzywcza.pl) kliknąć w okienko „Tłumacz Migam” i postępować zgodnie ze wskazówkami. W Biurze Obsługi Mieszkańca oraz Urzędzie Stanu Cywilnego zainstalowaliśmy pętle indukcyjne z których mogą skorzystać osoby z aparatami słuchowymi.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z grantu „Dostępność w Gminie Krzywcza”, prowadzonego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja parking
PFRON LOGO
Skip to content