Gmina krzywcza

Rozpoczynamy w ramach wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl kolejny etap zagospodarowania zespołu parkowo dworskiego w Babicach

Pierwszy etap polegający na renowacji dworku został zrealizowany w okresie od 17 maja 2011 r. do 31 października 2015 r. w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”. Wydatki kwalifikowalne zostały dofinansowane środkami EFRR w wysokości 50%.

Po wielu staraniach kolejny etap pod nazwą: „Zagospodarowanie zespołu dworsko parkowego w Babicach, jako lokalnego centrum turystyki kulturowej” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,  Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 075 580 zł. Po stronie Gminy Krzywcza wkład własny wynosi 230 620 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną prace:

W budynku dworskim

  • wykonanie wentylacji mechanicznej,
  • remont posadzek w łazienkach (zamiana na podłogi pływające),
  • wykonanie odwodnieni i drenażu,
  • prace remontowe dachu (uszczelnienie pokrycia)

W otoczeniu budynku i w parku

  • budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją doprowadzającą wodę deszczową,
  • budowa bramy wjazdowej w wyglądzie historycznym,
  • wykonanie ogrodzenia,
  • remont podjazdów, parkingu oraz ścieżek pieszych prowadzących do części frontowej budynku,
  • wykonanie stałej ekspozycji ukazującej potencjał historyczny, poznawczy i przyrodniczy Doliny Sanu.

Mamy nadzieję, że wykonane prace, spełniające między innymi wymogi ppoż, pozwolą na udostępnienie obiektu do użytku szerszej społeczności.

polski ład -zagospodarowanie zespołu zabytkowego
Obchody 79 Rocznicy Deportacji Polaków na Sybir w Bachowie
Obchody 79 Rocznicy Deportacji Polaków na Sybir w Bachowie
Skip to content