Gmina krzywcza

Komunikat Wójta Gminy Krzywcza dotyczący przebudowy mostu JNI 01003116 w miejscowości Bachów

Informuję, że inwestorem przebudowy mostu JN1 01003116 w miejscowości Bachów jest Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Za nadzór odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Gmina Krzywcza pismem od Wykonawcy przebudowy mostu, Firmy MG Infrastruktura Rzeszów,
z dnia 08.03.2023 r. została poproszona o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu „na czas prowadzenia robót związanych z przebudową mostu JNI 01003116 w miejscowości Bachów w ciągu drogi powiatowej 2070R w km 4+450,60 w zakresie objazdu po drodze gminnej 11621R”.

W treści przedstawionego do zaopiniowania dokumentu został zawarty „termin zmiany organizacji ruchu: 03.2023 – 31.10.2023″ oraz informacja: „O dokładnym terminie wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca poinformuje oddzielnym pismem”.

Do dnia zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Krzywcza powyższego komunikatu,
nie pozyskaliśmy w tej sprawie żadnych informacji.

Skip to content