Gmina krzywcza

Podsumowanie Gminnego Konkursu Recytatorskiego pn. „Poznajemy twórczość Aleksandra Fredry”

Sejm RP ogłosił rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry w związku z powyższym w Gminie Krzywcza zorganizowano konkurs recytatorski nt. twórczości Aleksandra Fredry. 30 marca 2023 roku w Świetlicy Wiejskiej w Babicach został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Recytatorski pn. „Poznajemy twórczość Aleksandra Fredry”. Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Gminy Krzywcza i Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy. W konkursie wzięło udział 40 młodych uczestników z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywcza: z Bachowa, z Babic, Krzywczy i Reczpola.

30 marca 2023 roku w Świetlicy Wiejskiej w Babicach został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Recytatorski pn. „Poznajemy twórczość Aleksandra Fredry”. Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Gminy Krzywcza i Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy. W konkursie wzięło udział 40 młodych uczestników z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywcza: z Bachowa, z Babic, Krzywczy i Reczpola.

Komisja konkursowa w składzie : p. Liliana Jaszczak, p. Anna Majda, p. Agata Kowalska, p. Małgorzata Tenus, p. Robert Sobol mając na względzie wytyczne regulaminu postanowiła nagrodzić następujące osoby:

  1. W kategorii I – uczniowie klas IV – VI:

I miejsce:

Wiktoria Szpytman, SP Reczpol

II miejsce ex aequo:

Milena Horbacz, SP Reczpol,

p. Michał Wąsowicz, SP Krzywcza

III miejsce ex aequo:

Amelia Polak, SP Bachów

Lena Wanat, SP Reczpol

IV miejsce ex aequo:

Julia Wawryka, SP Bachów

Natalia Śmigielska, SP Reczpol

V miejsce ex aequo:

Kornelia Strojek, SP Reczpol

Wiktoria Cempura, SP Reczpol

Weronika Gonet, SP Bachów,

Aleksandra Zaleska, SP Babice

  • W kategorii I – uczniowie klas IV – VI:

I miejsce:

Antoni Wanat, SP Krzywcza

II miejsce:

Julia Witkowska, SP Krzywcza

III miejsce:

Maja Fednar, SP Krzywcza.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy za udział, dodatkowo laureaci konkursu otrzymali dodatkowe nagrody rzeczowe.

P. Wacław Pawłowski – wójt Gminy Krzywcza pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w konkursie oraz wręczył dyplomy i nagrody. Dla dzieci i młodzieży biorącej udział
w konkursie został przygotowany także słodki poczęstunek. Fundatorami nagród byli: Urząd Gminy Krzywcza i Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy.

Skip to content