Gmina krzywcza

Podsumowanie XXIII Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu

26 marca 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu zorganizowany został XXIII Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych. Głównym organizatorem tego wydarzenia kulturalnego jest Gmina Krzywcza. Do współpracy przy tym wydarzeniu włącza się także Powiat Przemyski (w postaci częściowego dofinansowania nagród dla uczestników konkursów wielkanocnych) oraz Szkoła Podstawowa w Reczpolu przygotowując okolicznościowy program artystyczny. W programie Sejmiku przewidziano także wystawę prac pokonkursowych, degustację ciast wielkanocnych,  kiermasz wielkanocny oraz wręczenie nagród w konkursach wielkanocnych. Zwyczajem Sejmiku jest, że wszyscy uczestnicy konkursów wielkanocnych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a nie tylko laureaci. Głównym fundatorem nagród w konkursach była Gmina Krzywcza. Część nagród
w konkursach na pisankę zostało zakupionych ze środków pozyskanych od Powiatu Przemyskiego.

W bieżącym roku Sejmik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto na spotkaniu pojawiło się wielu znamienitych gości, których przywitał Wójt Gminy Krzywcza – pan Wacław Pawłowski. Na Sejmiku zagościli: p. Marek Rząsa, poseł na Sejm RP, p. Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm RP, p. Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, p. Jan Pączek, Starosta Przemyski, p. Wojciech Bobowski, przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, p. Władysław Maciupa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, p. Arkadiusz Mazur, radny Powiatu Przemyskiego, p. Piotr Pękalski, radny Powiatu Przemyskiego, kom. Damian Brzyski – komendant Komisariatu Policji w Dubiecku, p. Grzegorz Lato z małżonką – honorowy obywatel Gminy Krzywcza, p. Zygmunt Sobol – przewodniczący Rady Gminy Krzywcza wraz z radnymi, sołtysi z terenu Gminy Krzywcza.

Na powiatowe konkursy wielkanocne, organizowane w ramach XXIII Sejmiku folklorystycznego wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, bo prawie 100.

Komisja konkursowa w składzie: p. Danuta Głuszko, p. Marzena Kowal i p. Małgorzata Dachnowicz mając na uwadze wytyczne regulaminów dokonała następującej oceny:

W kategorii „pisanka tradycyjna wykonana metoda batikową, tj. ozdabiana woskiem lub metodą drapaną – dzieci i młodzież’:

I miejsce: Maja Wojdyło, Średnia

II miejsce: Jan Buś, Babice

III miejsce: Michał Rubin, Babice

Wyróżnienia:

Wiktoria Frańczak, Nienadowa,

Maja Ślimak, Nienadowa,

Aleksandra Bubenko, Nienadowa.

W kategorii „pisanka tradycyjna wykonana metoda batikową, tj. ozdabiana woskiem lub metodą drapaną – dorośli”:

I miejsce ex aequo:

Magdalena Buś, Babice

Agnieszka Wróbel, Reczpol

Teresa Buś, Babice

II miejsce ex aequo:

Sabina Błotnicka, Reczpol

Joanna Beściak, Winne Podbukowina

Małgorzata Pawłowska, Reczpol

III miejsce ex aequo:

Katarzyna Głowacz, Reczpol

Marta Kurasz, Ruszelczyce

Elżbieta Poznańska – Kwaśny, Reczpol

IV miejsce ex aequo:

Barbara Wilgucka, Reczpol

Agata Nowak, Orły

Teresa Mazur, Reczpol

V miejsce ex aequo:

Krystyna Bednarczyk, Reczpol

Emilia Kołodziej, Skopów

Ewelina Koba, Orły

W kategorii „pisanka współczesna nawiązująca jednak do symboliki Świąt Wielkanocnych wykonana na prawdziwym jajku, ewentualnie na wydmuszce – dzieci i młodzieź”:

I miejsce ex aequo:

Magdalena Bajda, Reczpol

Maksymilian Kieryk, Wola Krzywiecka

Oliwier Pietrusiński, Bachów

II miejsce ex aequo:

Dorota Nowak, Orły

Mateusz Opałka, Nienadowa

Maja Wojdyło, Średnia

III miejsce ex aequo:

Michał Grzegorzak, Ruszelczyce

Liliana Leśniak, Skopów

Milena Kroczek, Średnia

IV miejsce ex aequo:

Antonina Milanik, Orły

Jerzy Rachwał, Reczpol

Aleksandra Bubenko, Nienadowa

Natalia Wiśniowska, Ruszelczyce

V miejsce ex aequo:

Julia Mazur, Reczpol

Artur Zatwardnicki, Reczpol

Kaja Pawłowska, Bachów

Laura Król, Bachów

W kategorii „pisanka współczesna nawiązująca jednak do symboliki Świąt Wielkanocnych wykonana na prawdziwym jajku, ewentualnie na wydmuszce – dorośli:

I miejsce:

Ewelina Buć, Korytniki

II miejsce ex aequo:

Michał Karczmarz, Bircza

Joanna Beściak, Winne Podbukowina

III miejsce:

Edyta Kieryk, Wola Krzywiecka.

W kategorii „Tradycyjna palma wielkanocna”:

I miejsce ex aequo:

Jan Buś, Babice

Liliana Leśniak, Skopów

Stanisław Bielak, Bachów

Weronika Kurasz, Bachów

Jagoda Baran, Orły

II miejsce ex aequo:

Oliwier Pietrusiński, Bachów

Antonina Milanik, Orły

Anna Kurasz, Bachów

Maria Gończ, Orły

Julia Nowak, Orły

III miejsce ex aequo:

Anna Dragon, Reczpol

Daria Sobek, Orły

Zuzanna Koba, Orły

Klaudia Wróbel, Orły

Kinga Wróbel, Orły

Wyróżnienia:

Sylwia Wróbel, Orły

Natalia Baran, Orły

Magdalena Radoń, Orły

Zofia Mikicka, Orły

Amelia Drąg, Orły

Amelia Cieszyńska, Orły

Amelia Czapor, Bachów

Milena Chromiak, Bachów

Dorota Gierula, Chyrzyna

Alan Gaweł, Bachów

Karol Potuczko, Bachów

Szymon Potuczko, Bachów

Mikołaj Pizio, Bachów

Katarzyna Pizio, Bachów

Ksawery Sura, Bachów

Hubert Flader, Bachów

Adam Gonet, Bachów

Laura Sura, Bachów

Weronika Sura, Bachów

Milena Gaweł, Bachów

Amelia Potuczko, Bachów

Beata Grzegorzak, Ruszelczyce

Julia Mazur, Reczpol

Hanna Pelc, Orły

W kategorii „tradycyjne ciasto wielkanocne (baba lub mazurek wielkanocny)”:

I miejsce ex aequo:

Elżbieta Poznańska – Kwaśny, Reczpol

Maria Strojek, Reczpol

II miejsce ex aequo:

Monika Undziakiewicz, Bachórzec

Beata Grzegorzak, Ruszelczyce

III miejsce ex aequo:

Helena Sroga, Reczpol

Marta Kurasz, Ruszelczyce

Wyróżnienia:

Małgorzata Rogosz, Wola Krzywiecka

Radosław Bandyk, Skopów

Adrianna Bandyk, Skopów

Barbara Król, Iskań.

Skip to content