Gmina krzywcza

Ogłoszono konkurs ofert

Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2023 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2023:

  • Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
  • Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
  • Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
  • Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2023 na terenie Gminy Krzywcza”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP) W ZAKŁADCEKomunikaty obwieszczenia i ogłoszenia

Skip to content