Gmina krzywcza

Gmina Krzywcza ogłosiła ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. ,,Dostępność w Gminie Krzywcza” Niniejsze przedsięwzięcia realizowane jest w zakresie pozyskanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Gmina Krzywcza ogłosiła ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. ,,Dostępność w Gminie Krzywcza” Niniejsze przedsięwzięcia realizowane jest w zakresie pozyskanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)
W ZAKŁADCE – Zamówienia publiczne poniżej 130000 PLN

Skip to content