Gmina krzywcza

Uwaga niedźwiedzie!

W związku z przypadkami pojawiania się niedźwiedzi w osadach ludzkich, informujemy o potencjalnym zagrożeniu i zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Przedwiośnie to okres wybudzania się niedźwiedzi. W tym czasie zwierzęta te nie mają dostępu do naturalnego dla nich pokarmu (roślinność). W tym okresie obserwuje się również wzmożoną penetracją lasów przez poszukiwaczy zrucanych przez jeleniowate poroży (tzw. zrzutów). Może prowadzić to do sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy człowiek zbliża się do gawry z młodymi.

Dodatkowo, mając na uwadze poszukiwanie tzw. łatwego pokarmu przez niektóre osobniki niedźwiedzia, prosimy o podjęcia działań, zmierzających do zabezpieczenia koszy na nieczystości i odpadki przed penetracją przez niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta.

Obowiązek informacyjny w tej sprawie wynika z regulacji prawnej zwartej w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), który stanowi, że do zadań własnych gminy należą sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Skip to content