Gmina krzywcza

Rozpoczynamy montaże w ramach projektu OZE

naglowek_FE_RP_P_UE

Szanowni Mieszkańcy – uczestnicy projektu OZE

Informujemy, że w  związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020,  rozpoczęły się w tym tygodniu na terenie Gminy Krzywcza montaże instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Wykonawca będzie kontaktował się z Uczestnikami naszego projektu w celu ustalenia terminu montażu instalacji.

Zwracamy również uwagę, aby Uczestnicy projektu wykonali uzgodnione podczas weryfikacji prace adaptacyjne oraz uzyskali opinie kominiarskie jeśli instalacja będzie prowadzona przez przewody wentylacyjne lub techniczne, ponieważ od ich wykonania zależeć będzie montaż instalacji OZE.

W razie pytań proszę kontaktować się z Urzędem Gminy Krzywcza , tel. (16) 671-14-86 wew. 28.

Urząd Gminy Krzywcza

Skip to content