Gmina krzywcza

Informacja nt. pozyskanych dofinansowań na rzecz zabytkowej cerkwi w Krzywczy

Gmina Krzywcza złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji konserwatorskiej budynku cerkwi p.w. NMB w Krzywczy. W 2022 r. wniosek otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie w kwocie 34 000,00 zł. Dzięki temu pod koniec 2022 r. wykonano inwentaryzację konserwatorską wspomnianego powyżej zabytku.

Z uwagi na fakt, bardzo wysokich kosztów wykonania dalszej, niezbędnej dokumentacji oraz  prac konserwatorskich postanowiono, że na ten cel zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do instytucji zewnętrznej.

Kolejnym krokiem w próbie ratowania cerkwi było złożenie wniosku o dofinansowanie do I Konkursu Nasz Zabytek prowadzonego przez Fundację Most the Most. W konkursie można było otrzymać 1 mln zł. Konkurs ten polegał na wyborze po jednym obiekcie w województwach: mazowieckim, podkarpackim i lubelskim, zabytkowego obiektu, który warto poddać rewaloryzacji i nadać mu nową funkcję społeczną. Tak więc w jednym województwie tylko jeden zabytek mógł otrzymać dofinansowanie. W ramach konkurs wpłynęło 1567 zgłoszenia na 95 zabytkowych obiektów, w tym z województwa podkarpackiego zgłoszono 970 zgłoszeń na 33 zabytki. Ocenę formalną przeszły 72 zabytki, w tym cerkiew grekokatolicka pw. Narodzenia Marii Bogurodzicy w Krzywczy. Więcej informacji na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-podkarpackie/ .

Decyzją Komisji Konkursowej w I Konkursie na terenie województwa podkarpackiego zwyciężył zabytek: spichlerz w Nowym Siole i to ten obiekt otrzymał dofinansowanie na wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich.

inwent
Skip to content