Gmina krzywcza

Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji (dane na dzień 30.12.2022 r. dot. Gminy Krzywcza):

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 70

– liczba zawartych umów o dofinansowanie: 62

– sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 789 091,26 zł

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 46

Skip to content