Gmina krzywcza

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

Urząd Gminy w Krzywczy informuje, że ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), wprowadza obowiązkowy cel, 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz 1 stycznie 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

            W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o skróceniu czasu pracy oświetlenia ulicznego w następujący sposób:

 – w godzinach rannych oświetlenie uliczne winno załączyć się o godz. 500 a wyłączyć 60 min przed wschodem słońca

 – w godzinach wieczornych oświetlenie uliczne winno załączyć się 45 min po zachodzie słońca i wyłączyć o godz. 2100.

W stosunku do wcześniejszego obowiązującego czasu pracy oświetlenia ulicznego obecny jest łącznie krótszy o 2 godziny 15 min.

Skrócenie czasu pracy oświetlenia ulicznego to nie jedyny sposób na wypracowanie 10% zmniejszanie zużycia energii. W miarę możliwości finansowych będziemy m.in. wymieniać w budynkach należących do urzędu oświetlenie  oraz oświetleniu ulicznym tradycyjne żarówki na energooszczędne typu LED.

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku, z sytuacją na rynku energii elektrycznej za nie wypracowanie 10% oszczędności w zużyciu energii nakładają m.in. na samorządy kary finansowe. 

Skip to content