Gmina krzywcza

DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY

Trzy loga ułożone poziomo.
Pierwszy od lewej Logo "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój". Granatowy prostokąt pośrodku trzy pięcioramienne gwiazdki w kolorach białym żółtym i czerwonym. Pośrodku logo "Rzeczypospolita Polska" biało-czerwony prostokąt. Z prawej strony logo "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny". Granatowy prostokąt w środku 12 złotych gwiazd ułożonych w okręgu.

Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny Samorząd – granty”, na realizację przedsięwzięcia grantowego „Dostępność w Gminie Krzywcza”.

Wysokość grantu: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz ograniczeniami w poruszaniu się.

W ramach otrzymanego grantu planuje się sfinansowanie między innymi zakupu usługi tłumacza języka migowego on-line, dwóch stanowiskowych pętli indukcyjnych (dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), dwóch zestawów komputerowych z monitorami i kamerami, przystosowanych do usługi tłumacza języka migowego (dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), lup optycznych, piktogramów, tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju i opisem w alfabecie Braille’a, stworzenie dostępnej strony internetowej urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze standardami WCAG 2.1, oznakowanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością z malowaniem powierzchni.

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dwa loga ułożone poziomo.
Pierwszy z lewej "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grafika przedstawiająca zarys czerwonego tulipana na zielonej łodydze. Drugie logo "Dostępność w Gminie Krzywcza" herb Gminy Krzywcza sześcioramienna złota gwiazda pod spodem złoty półksiężyc z rogami skierowanymi ku górze na niebieskim tle.
Skip to content