Gmina krzywcza

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzywcza informuje wszystkich uczestników projektu pn.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” nr RPPK.03.01.00-18-0019/17, że w dniu 17.10.2022 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu tj. firmą  FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp.j., na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wykonawca w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy powinien wykonać montaż wszystkich instalacji OZE.

Wykonawca będzie się kontaktował z uczestnikami projektu w celu ustalenia i spisania uzgodnień montażowych instalacji. Przedstawiciele Wykonawcy będą się legitymować pisemnym upoważnieniem Wójta Gminy Krzywcza.

Natomiast Gmina Krzywcza będzie kontaktowała się
z uczestnikami projektu, w celu podpisania stosownego aneksu do umowy.

Skip to content