Gmina krzywcza

Informacja o Programie Czyste Powietrze i korzyściach z udziału w nim

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze funkcjonuje w Urzędzie Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37 – 755 Krzywcza. Informacje na temat Programu można uzyskać codziennie od godz. 7.00 do 14.00.

 • konsultacje indywidualne (pokój nr 8 i nr 10)
 • konsultacje telefoniczne:

16 671 14 86 w. 26 lub wew. 34

16 671 13 95 w. 26 lub wew. 34

Informacja o Programie Czyste Powietrze i korzyściach z udziału w nim:

NA CO?

 • zakup, wymiana, montaż nowego źródła ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektory słoneczne i pompa ciepła do centralnej wody użytkowej),
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

DLA KOGO?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowo informacje o programie Czyste Powietrze oraz o korzyściach z udziału w nim można uzyskać na stronie Programu pod adresem www.czystepowietrze.gov.pl.

ILE?

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tyś. zł
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tyś. zł. oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tyś. zł
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 69 tyś. zł. oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 tyś. zł

GDZIE?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz w Punkcie Konsultacyjnym Gminy Krzywcza (poniedziałek – piątek, w godzinach 7:00 – 14:00).

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

 • Księga wieczysta lub inny dokument dotyczący własności budynku,
 • Zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta gminy lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (przy poziomie dofinasowania podwyższonym i najwyższym). Dla mieszkańców Gminy Krzywcza zaświadczenia wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy,
 • Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • Umowę/y z wykonawcą/ami (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).
Logo programu czyste powietrze. Niebieski domek. W środku napis "czyste powietrze zdrowy wybór"
Skip to content