Gmina krzywcza

Mamy drugie miejsce w konkursie grantowym TalentA i wygraną 6 000,00 dolarów!

7 kobiet z Gminy Krzywcza (p. Teresa Kwasiżur, p. Bernadeta Pawłowska, p. Elżbieta Burchała, p. Alicja Cielecka, p. Danuta Sapa, p. Maria Radymska i p. Mieczysława Fedyk) związanych z rolnictwem uczestniczyło w programie TalentA, zainicjowanym przez międzynarodową firmę rolniczą Corteva Agriscience, który realizuje w Polsce w 2022 roku Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”.W ramach programu zrealizowano cykl szkoleń teoretyczno – praktycznych oraz dwudniowy wyjazd szkoleniowy. W ramach projektu został też ogłoszony konkurs, w ramach którego uczestnicy mogli przygotować propozycje tzw. grantów, które chcieliby zrealizować w swojej społeczności. Celem tego działania było zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz poprawa i wzmocnienie kobiet związanych z rolnictwem. W konkursie nagrodzone mogły zostać trzy najlepsze projekty nagrodami o wartości 10 000,00, 6 000,00 i 4 000,00 dolarów amerykańskich.W imieniu Pań z Gminy Krzywcza wniosek na konkurs grantowy złożyła p. Teresa Kwasiżur przy wsparciu merytorycznym p. Agaty Wiśniowskiej. Wniosek o nazwie „Z tradycją mi po drodze – wiem skąd pochodzę” – cykl zajęć edukacyjno – warsztatowych dla kobiet z terenów wiejskich” przewidywał realizację 5 warsztatów tematycznych, zakup profesjonalnego wyposażenia kuchennego oraz wyjazd edukacyjny. Wstępnie kosztorys tego projektu wynosił 10 000, 00 dolarów amerykańskich. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożony wniosek został doceniony przez Komisję konkursową i otrzymał drugie miejsce w konkursie oraz dofinansowanie w wysokości 6 000,00 dolarów amerykańskich.

Skip to content