Gmina krzywcza

Obchody 83. rocznicy Bitwy Krzywieckiej

13 września 2022 roku Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzywczy oraz Szkoła Podstawowa im. 11 KDP w Krzywczy byli organizatorami Obchodów 83. Rocznicy Bitwy Krzywieckiej. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe uroczystości nie zostały zorganizowane na placu przy Krzyżu na wzgórzach krzywieckich, lecz w Krzywczy. W programie Obchodów przewidziano uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i za poległych w Bitwie Krzywieckiej w kościele w Krzywczy. Ponadto w kościele zaplanowano powitanie zaproszonych gości przez Wójta Gminy Krzywcza – p. Wacława Pawłowskiego, prelekcję p. Piotra Haszczyna dotyczącą Bitwy Krzywieckiej, okolicznościowy występ w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy oraz okolicznościowe wystąpienia: p. Jolanty Sawickiej – wicewojewody, która odczytała okolicznościowy list od. P. Ewy Leniart – wojewody podkarpackiego oraz p. Wojciecha Bobowskiego – przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego. Druga część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 – 1946. Pod pomnikiem odegrano i odśpiewano hymn państwowy, żołnierz Wojska Polskiego odczytał Apel Pamięci, oddana została salwa honorowa a następnie zostało odegrane hasło Wojska Polskiego. Kolejnym punktem wydarzenia było złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje wieńcowe. W Obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych (z Krzywczy, Reczpola, Ruszelczyc, Babic, Skopowa, oraz Szkół Podstawowych z Krzywczy, Babic i Bachowa. W uroczystościach uczestniczyli znamienici goście: p. Bogusław Tkaczyk reprezentujący P. Mieczysława Kasprzaka – posła na Sejm RP, p. Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki, ks. pułkownik Władysław Kozicki – kapelan Garnizonu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, ks. kpt. dr Stanisław Pawłowski – proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha w Szczecinie, ppłk Rafał Kluz – Dowódca 1 batalionu czołgów im. płk. Józefa Koczwary w Żurawicy, p. Jerzy Góralewicz – sekretarz Powiatu Przemyskiego, który reprezentował Starostę Powiatu Przemyskiego, p. Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, p. Jacek Grzegorzak – Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko, p. Tadeusz Bobek – Wójt Gminy Krasiczyn, p. Zygmunt Sobol – Przewodniczący Rady Gminy Krzywcza wraz z radnymi, p. Beata Wielgosz – Skarbnik Gminy Krzywcza, sołtysi z Gminy Krzywcza, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Krzywcza, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzywcza, p. Piotr Haszczyn – regionalista, twórca portalu Krzywcza Trzy Kultury, ks. Janusz Wilusz – Proboszcz Parafii Krzywcza, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. 11 KDP w Krzywczy.Ponadto 13 września delegacja z Urzędu Gminy Krzywcza oraz ze Szkoły Podstawowej im. 11 KDP w Krzywczy złożyła wieńce i znicze na grobie 23 żołnierzy polskich poległych w czasie walk o Krzywczę 13 IX 1939 r. Przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy Krzywcza złożyli także kwiaty i znicze przy pamiątkowej tablicy obok krzyża na wzgórzu krzywieckim.

Skip to content