Gmina krzywcza

Dodatek węglowy

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku realizować będzie Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza.

Czym jest dodatek węglowy i kto może go otrzymać?

Dodatek węglowy to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je w zakupie opału.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Rozumie się przez to spalanie węgla w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Dodatek węglowy ma być wsparciem pieniężnym na węgiel. Dlatego będzie on przysługiwać wszystkim osobom, które zamieszkują gospodarstwa domowe i ogrzewają je węglem kamiennym, brykietem oraz pelletem (powinny składać się co najmniej w 85% z węgla kamiennego).

Dodatek węglowy – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany jednorazowo, bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, w dniach: od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze budynku, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Właściwością miejscową do składania wniosków jest gmina zamieszkania.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski składamy do 30 listopada 2022r.

Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, zostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy zostanie wypłacony najpóźniej do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia.

Dodatek jest zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. Warunkiem otrzymania dodatku, jeśli został złożony w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą oraz niewypłaceniem dodatku węglowego.

Jeżeli do tej pory gmina nie zweryfikowała braku takiego zgłoszenia, należy złożyć deklarację w urzędzie Gminy Krzywcza i jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego.

Wzory wniosków o dodatek węglowy oraz instrukcja ich wypełnienia są dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Skip to content