Gmina krzywcza

Modernizacja holu w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

Gmina Krzywcza zrealizowała wniosek pn. „Modernizacja holu w Świetlicy Wiejskiej w Babicach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2022.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 41 359,00 zł, zaś całkowita kwota realizacji operacji 101 294,55 zł.

W ramach projektu:

–  wymieniono drzwi wejściowe do budynku Świetlicy z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

– wymieniono balustrady na klatce schodowej,

– wykonano wylewki i ułożono płytki w holu i na klatce schodowej,

– odmalowano pomieszczenie.

Skip to content