Gmina krzywcza

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego prosi o wypełnienie ankiety w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030

Szanowni Państwo!

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030. 

Obecnie realizujemy badanie diagnozujące sytuację na terenie dziewięciu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. A są to gminy: Dynów, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia, Błażowa, Hyżne, Jawornik Polski, miasto Dynów oraz miasto i gmina Dubiecko.

Wyniki badania wykorzystane będą do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla tych Gmin.

Proszę o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się poniżej, pod linkiem:

https://respublic.limesurvey.net/439677?lang=pl

Ankietę należy wypełnić do dnia 22 sierpnia, do godziny 23:59.

Skip to content