Gmina krzywcza

4 wnioski złożone przez grupy nieformalne z Gminy Krzywcza otrzymały dofinansowanie w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2021 – 2023!!!

W tegorocznym naborze Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych wpłynęło 268 wniosków z całego województwa podkarpackiego. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 254 wnioski, a pozytywną ocenę merytoryczną i dofinansowanie otrzymało 109 wniosków, w tym cztery z naszego terenu.

Oto tytuły inicjatyw, które będą realizowane u nas:

  1. Bo POMOC ma MOC” – promocja idei wolontariatu oraz wsparcie na rzecz wolontariuszy z Gminy Krzywcza, grupa nieformalna: Lokalni Patrioci, patron: Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” kwota uzyskanego dofinansowania: 5500,00 zł;
  2. By stary obiekt był szansą na rozwój -dialog JST i mieszkańców na rzecz promocji zabytków jako produktu turystycznego, grupa nieformalna: Świadomi obywatele, patron: Parafialny Klub Sportowy „UNUM” w Babicach, kwota dofinansowania: 5 000,00 zł;
  3. „Jestem EKO z biblioteką” – cykl działań pro-ekologicznych dla dzieci i młodzieży, grupa nieformalna: EKO ODKRYWCY, patron: Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, kwota uzyskanego dofinansowania: 5500,00 zł;
  4. „W drodze na szczyt możliwości fizycznych i umysłowych” – Ignacy Łukasiewicz i Wanda Rutkiewicz inspiracją do działania, grupa nieformalna: Sportowcy w walce o zdrowie, patron: Parafialny Klub Sportowy „UNUM” w Babicach, kwota dofinansowania: 5 500,00 zł;

Wszystkie powyższe inicjatywy realizowane będą w bieżącym roku i skierowane będą one do różnych grup społecznych. Głównym inicjatorem powstania wniosków była p. Agata Wiśniowska, a także p. Marzena Kowal, p. Krzysztof Wanat i p. Agnieszka Strojek.

Skip to content