Gmina krzywcza

Zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniu dla właścicieli nieruchomości, w których wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w związku z realizacją Projektu „dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”

Zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniu dla właścicieli nieruchomości, w których wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w związku z realizacją Projektu "dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza"
Skip to content