Gmina krzywcza

Gmina Krzywcza podpisała 13 kwietnia 2022 roku umowę o powierzenie grantu na realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Krzywcza podpisała 13 kwietnia 2022 roku umowę o powierzenie grantu na realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja Grantu „Cyfrowa Gmina” przyczyni się do wsparcia rozwoju cyfrowego Gminy Krzywcza w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Zaplanowane działania są kluczowe dla realizacji usług publicznych przez JST na drodze teleinformatycznej, a także dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Gmina Krzywcza na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 13 października 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Skip to content