Gmina krzywcza

Gmina Krzywcza ma na wyposażeniu kolejne stroje ludowe: szlacheckie i z epoki Księstwa Warszawskiego!

W ubiegłym roku Gmina Krzywcza dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupiła stroje ludowe rzeszowskie (dziewczęce i chłopięce). W 2022 r. Gmina Krzywcza zrealizowała zadanie pn. „Zakup tradycyjnych strojów ludowych szlacheckich oraz z epoki Księstwa Warszawskiego dla młodzieżowych grup artystycznych z Gminy Krzywcza”. W ramach tego projektu zakupiono 12 kompletów strojów ludowych szlacheckich, w tym 6 kompletów dziewczęcych (kontusz, spódnica, czapka) i 6 kompletów chłopięcych (kontusz, spodnie, pas kontuszowy, czapka) oraz 8 strojów ludowych z Księstwa Warszawskiego, w tym 4 komplety dziewczęce (suknia) i 4 komplety chłopięce (mundur, czako, pas skórzany).

Wartość zadania wyniosła 29 600,00 zł, z czego pozyskana kwota w ramach grantu to 18 834,00 zł, zaś wkład własny Gminy Krzywcza wyniósł 10 766,00 zł.

Wniosek został napisany przez pracownika UG Krzywcza – Agatę Wiśniowską, która także nadzorowała całość realizacji zadania.

Grant ten zrealizowano w ramach projektu grantowego pn.: „Realizacja działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego” objętego umową zawartą pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Pogórze  Przemysko – Dynowskie” a Zarządem Województwa Podkarpackiego PROW na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Mamy nadzieję, że pozyskane stroje ludowe służyć będą mieszkańcom Gminy Krzywcza, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży przez wiele kolejnych lat.
Stroje zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Babicach.

Skip to content